Verschillen tussen huidspecialisten

Tegenwoordig zijn er verschillende beroepen die zich bezig houden met de huid: dermatoloog, cosmetisch arts, medisch schoonheidsspecialiste, schoonheidsspecialiste en de huidtherapeut.

Dermatoloog
De dermatoloog heeft een universitaire opleiding tot basis arts afgerond en zich gespecialiseerd in Dermatologie. De dermatoloog houdt zich bezig met het vaststellen van huidziektes zoals: acne, allergie, huidkanker, pigmentstoornissen, schimmelinfecties, wratten, spataderen. Ook schrijft een dermatoloog medicatie voor en voert behandelingen uit zoals: cryotherapie, elektrochirurgie, excisies van huid tumoren en huidtransplantaties.

Cosmetisch arts
Ook de cosmetisch arts heeft de opleiding tot basis arts afgerond. Als cosmetisch arts richt je je vooral op cosmetische behandelingen zoals: botox, injectables, lasers en diepere peelings.

Medisch schoonheidsspecialiste
Een medisch schoonheidsspecialiste heeft de opleiding tot schoonheidsspecialiste gevolgd en heeft vervolgens de opleiding ‘Dermatologie voor schoonheidsspecialiste’ succesvol afgerond. Dankzij deze vervolg opleiding verdiept de schoonheidsspecialiste zich in de medische aspecten van het beroep. Hiermee onderscheid de medisch schoonheidsspecialiste zich van de gewone schoonheidsspecialiste doordat zij een breed aanbod van kennis heeft wat betreft:
• Acne, medisch bekeken
• Medisch camouflage
• Ontharingstechnieken: elektrisch ontharen, diathermie- en blendmethode
• Laser en flitslicht
• Signalering en preventie van huidkanker
• Teledermatologie
• Cosmeceuticals
• Littekenbehandeling
• Medische communicatie en dossiervorming Dankzij dit laatste punt, kunnen vele cliënten behandelingen vergoedt krijgen bij de verzekering! De medisch schoonheidsspecialiste kan er voor kiezen om zich volledig te richten op huidverbetering, en lijkt hiermee op de huidtherapeut. Of zij kan er voor kiezen om wellness/well-being met huidverbetering te mixen.

Schoonheidsspecialiste
Er zijn verschillende opleidingen voor de schoonheidsspecialiste. Je kan en 3-jarige voltijd MBO opleiding volgen, maar ook een thuisstudie van 1,5 jaar met enkele praktijkdagen. De schoonheidsspecialist richt zich over het algemeen over oppervlakkige behandelingen met een wellness aspect/huidverzorging. Wist je dat iedereen zich uit mag geven als schoonheidsspecialiste, ook wanneer deze persoon geen opleiding heeft gevolgd, of een cursus van 3 avonden? Let op het volgende: Wanneer een (medisch) schoonheidsspecialiste aangesloten is bij de brancheorganisatie ANBOS, is deze schoonheidsspecialiste zeker weten gediplomeerd.

Huidtherapeut
Als huidtherapeut heb je een 4-jarige HBO studie gevolgd (Bachelor of Health). Als huidtherapeut richt je je op de zieke/beschadigde huid zoals: acne, pigment, overbeharing, littekens, oedeem, wond e.d. Ook werkt de huidtherapeut met onthaarapparaten zoals lasers en voert diepere peelings uit. De huidtherapeut heeft net als de medisch schoonheidsspecialiste een signalerende functie bij het herkennen van plekjes zoals huidkanker. Huidtherapeuten zijn verplicht om nascholingen te volgen om hun kwaliteitsregistratie bij het Kwaliteitsregister paramedici op pijl te houden. Net als de dermatoloog en de cosmetisch arts val de huidtherapeut onder wet BIG.

Alle bovengenoemde beroepen kunnen goed samenwerken. Waar de een tekort schiet in kennis of behandelmethodes, kan de ander helpen! :-)